STRUKTURA I PRAVNI OBLIK ORGANIZACIJE

SKIJAŠKI KLUB ZA OSOBE S INVALIDITETOM „SLJEME“ je udruga koja djeluje u skladu Zakona o udrugama RH i članica je Hrvatskog skijaškog saveza osoba s invaliditetom te članica Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom. 

TKO MOŽE POSTATI ČLAN SKIJAŠKOG KLUBA ZA OSOBE S INVALIDITETOM SLJEME ?

Članom može postati svaka osoba s invaliditetom, državljanin Republike Hrvatske. Članom može postati i svaki drugi državljanin Republike Hrvatske, koji nema status osobe s invaliditetom te pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji svojim sudjelovanjem u radu Kluba žele pomoći članovima Kluba s invaliditetom, prvenstveno sportašima s invaliditetom u treniranju, pripremama za sportska natjecanja, u sportskoj obuci osoba s invaliditetom te u organiziranjima i provođenjima sportskih natjecanja osoba s invaliditetom i time u promicanju i u unapređenju alpskog skijanja osoba s invaliditetom.

KAKO SE POSTAJE ČLANOM SKIJAŠKOG KLUBA ZA OSOBE S INVALIDITETOM SLJEME ?

Status člana SKOI Sljeme ostvaruje svaka fizička ili pravna osoba koja ispuni prijamni obrazac – Zahtjev za upis u registra članova ZUR-1 (dostupan na službenim stranicama pod kategorijom „Dokumenti“), te se upiše u Registar članova. Time prihvaća prava i obveze propisane Statutom kluba i Pravilnikom o radu i djelovanju. 

ČLANARINA

Članarina predstavlja financijsku obvezu svakako redovnog aktivnog člana upisanog u registar, a Odlukom donesenom na zadnjoj redovnoj skupštini Kluba održanoj 24. studenog 2019. godine, trenutno iznosi 120,00 HRK. Članarina se plaća jednom godišnje, a evidenciju o financijskim obvezama vodi stručna služba Kluba.

DODATNE INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije o aktivnostima Kluba, statusu ili pravima i obvezama članova pošaljite upit na info@skoisljeme.hr ili kontaktirajte stručnu službu na kontakt: +385 95 820 00 04

REDOVNI ČLANOVI (fizičke osobe)

Franjo A.

Nikola A.

Ivan A.

Anja A.

Tamara A.

Ivica B.

Marko B.

Žade B.

Josip B.

Martin B.

Zvonko B.

Ljiljana B.

Grgo B.

Ivica B.

Bruno B.

Karlo B.

Tihana B.

Davor B.

Magdalena Č.

Marko Č.

Josip Č.

Lejla Ć.

Ivan D.

Luka D.

Petra D.

Lovro D.

Petar D.

Borna D.

Mijo D.

Vedran D.

Aljoša D.

Ivana D.

Dorotea F.

Tomislav F.

Katarina G.

Afrodita G.

Ana G.

Eva G

Gabrijel G.

Antonija G.

Klaudia G.

Magdalena G.

Andrej H.

Igor H.

Domagoj H.

Ivan H.

Damir I.

Antonija I.

Josipa J.

Bogdan J.

Ivana J.

Tin J.

Marijo J.

Lada J.

Mirna J.

Hrvoje J.

Marko J.

Matko J.

Izabela K.

Robert K.

Željka K.

Dina K.

Marina K.

Valentina K.

Ivana K.

Danijel K.

Kristijan K.

Dominik K.

Marko K.

Inea K.

Irena K.

Kristijan K.

Karla K.

Matko K.

Kristina K.

Tea K.

Ivan K.

Nikola K.

Tea K.

Hrvoje K.

Nikolina K.

Bojan L.

Goran M.

Katarina M.

Vlatka M.

Ivan M.

Tomica M.

Goran M.

Jasmina M.

Karla M.

Damir M.

Boris M.

Renato O.

Kevin O.

Toni P.

Jurica P.

Mijo P.

Josipa P.

Ana P.

Damir P.

Danijel P.

Matija P.

Jasna P.

Ante R.

Marin R.

Mateo R.

Mia R.

Domagoj R.

Tomislav R.

Silvija R.

Marija R.

Ivor R.

Igor R.

Tereza R.

Fran S.

Denis S.

Lucija S.

Robert S.

Marko S.

Robert S.

Marko Š.

Martin Š.

Nikola Š.

Nikolina Š.

Richard Š.

Josip Š.

Denis T.

Stipe T.

Dora T.

Robert T.

Ivan T.

Filip U.

Sanja V.

Andrej V.

Marija V.

Danijela V.

Vito V.

Dino Z.

Roberto Z.

Jagoda Z.

Ana Ž.

Josipa Ž.

Krunoslav Ž.

Sanela Ž.