Rekreativni dan SRC Svetice

U sklopu projekta „U sportu smo jednaki!“ financiranog iz proračuna Grada Zagreba, Skijaški klub za osobe s invaliditetom „Sljeme“ organizirao je peti susret djece i mladih. Mjesto odvijanja petog susreta bio je Sportsko-rekreacijski centar Svetice. Korisnicima projekta bile su predstavljene i demonstrirane razne aktivnosti koje centar nudi. Uz trenera su korisnici prošli standardne vježbe dinamičkog…

Potraga za blagom na Jarunu

U sklopu projekta „U sportu smo jednaki!“ financiranog iz proračuna Grada Zagreba, Skijaški klub za osobe s invaliditetom „Sljeme“ organizirao je četvrti susret djece i mladih. Mjesto odvijanja četvrtog susreta bio je park Jarun na kojemu je bila organizirana igra „Potraga za blagom“. Prije same glavne aktivnosti korisnici bez invaliditeta i korisnici s invaliditetom zajedno…

Planinarenje na Sljeme

U sklopu projekta „U sportu smo jednaki!“ financiranog iz proračuna Grada Zagreba, Skijaški klub za osobe s invaliditetom „Sljeme“ organizirao je treći susret djece i mladih. Ovoga puta odredište je bilo Sljeme, a aktivnost planinarenje. Prije samog upuštanja u aktivnost, korisnici sa i bez invaliditeta zajedno su provodili vježbe dinamičkog istezanja, mobilnosti i ravnoteže uz…